İlmihal

İslam, huzurun ve mutluluğun diğer adıdır; temel amacı insanın yalnızca Allah’a kul olmasını sağlamaktır. Hayatın değişkenliği dinin dinamik yanına işaret eder ki, bunu da en iyi “ilm-i hâl”, yani içinde bulunulan hâlin ilmi izah eder. 

Din beş sütun üzerinde varlık bulur; bunlar, ahlak, itikad (iman esasları/tevhid), ibadet, ukûbat (hukuki müeyyideler) ve muamelâttan (alış veriş vb. esaslardan) ibarettir. Bu beş ana sütun, hayatın tamamını kuşatır. Hayatın her alanının müslümanlaşmasını amaçlar. 

Kur’an yalnızca bir ibadet kitabı değil, aksine bir hayat kitabıdır ve hayatın tüm alanlarında var olmayı amaçlar ve bunun için de hükümler vazeder. İlmihâl (hal ilmi), camideki ibadet düzeni yanında, hayatın bütün kesitlerine kulluğu, iktisadi hayatımızdan aile hayatımıza kadar ahlakı, adaleti ve her türlü erdemli davranışı taşımayı amaçlar. Hülasa islam dini, insanı huzur iklimine davet eder. İkili ilişkilerimizden, aile ve toplumsal ilişkilerimize kadar hakkı, hukuku ve her türlü nezaket ilişkisini yaygınlaştırmak ister.

İnsanların birbirleri ile barışık, birbirlerinin hukukunu koruyan, saygın ve saygılı fertler ibadetlerimiz, hem şekli ritüelleri ve hem de özü ve ruhu itibariyle bir bütündür. İbadetlerin şekilleri bedene, özü ve mahiyeti ise bedene hayat veren ruha tekabül eder. Bunun içindir ki, ibadetlerin niyetini, dua, yöneliş ve yakarış taraflarını ihmal etmememiz, karşısında tazimle eğildiğimiz ve secdelere kapandığımız Rabbimiz’e karşı kalbi yakınlığımızı korumamız gerekir. Hiç şüphesiz, biz görmesek de O bizi görüyor, bize şah damarımızdan daha yakın bulunuyor, kabul etmek için içten yakarışlarımızı, gönülden dualarımızı istiyor, hayatın her alanında ahlakı kuşanmamızı ve adaleti ayağa kaldırmamızı istiyor. 

Elinizde bulunan eser, tam da bu amaç ile hazırlanmış bulunuyor. Yararlanılması, emeği geçenleri memnun edecek, hakkımızda salih amel olarak kayda geçecektir. Bu ise acizane kazanımımız olacaktır. Her ne doğru ve isabetli ise Allah (c.c.)’tan, her yanılgı ve yanlı ise bendendir. Bu vesile ile emeği geçen tüm kardeşlerimi minnetle anıyor, siz değerli okuyucularımız için ilm-i hâl eserimizin hayatın Müslümanca yaşanmasında katkısını ve hayatımızı bereketlendirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum. Çaba bizden başarı ise Allah (c.c.)’tandır.

O’nunla (sas) yaşa ki, senin de hayatın Kur’an olsun!