Nedir?

Yoksullukla ilgili duyarlılığın oluşturulmasından, bu duyarlılığın katkıya dönüşmesine kadar geçen süreçte bağış ve bağışçının rolü büyüktür. Bağışçının sorumluluğu bağış yapmakla bitmez, bu sürecin takipçisi olması ve amacına ulaşmasına da vesile olması gerekir. 

Bağış Nedir?

Toplumu oluşturan ihtiyaç sahibi gerçek kişilere, ekonomik ve sosyal alanda topluma yardım amacı ile, devletin hizmetlerini yerine getiren hayır kurumlarına yapılan yardımlara “BAĞIŞ” denir. İki tür bağış söz konusudur:

Nakdi Bağış, parasal bağışlara verilen addır. Ayni Bağış ise eşya, hizmet, bedelsiz kullandırma gibi parasal olmayan bağışlardır.

Bağışçı Kimdir?

Toplumsal sorunların en büyüğü olarak karşımızda duran yoksulluğun tüketilmesine ayni veya nakdi yardım yaparak destek sağlayan kişi ve kurumlar ise “BAĞIŞÇI” olarak tanımlanır.