GÖNÜLLÜ

KİMDİR?

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını,Vakfın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir.

Vakıf tarafından ihtiyaca binaen ve gönüllünün katkı sağlayabileceği alan ve zaman göz önünde bulundurularak faaliyetlere katılımı için davet edilir veya gönüllü, tanımladığı ve teklif ettiği çalışmayı vakfın kabulü ile gerçekleştirir