Kutlu Yolculuk

Bizim için şüphesiz nimetlerin en büyüğü, en güzeli, en değerli olanı, O’nu (cc) layıkıyla tanıyıp O’na (cc) kulluk etmek. O’nun (cc) Resulü Hz. Muhammed (sas)’i tanımak, hayatını öğrenmek, O’nu (sas) şimdi burada yanımızda, aramızda, içimizde, evimizde, işimizde velhasıl hayatımızın her karesinde hissedip yaşayabilmek.

İşte elinizdeki bu emek verilmiş, okuyup az da olsa hayatınızı şekillendirecek olan, hepimizin en çok sevdiği ve sevmemiz gerektiği Peygamberimizin (sas) hayatından derlenmiş kesitler, sahneler…

Uzun soluklu hayat yolumuzda, bu konuda işaret taşları olacak kısa ve öz, Peygamberimizin (sas) hayatına ait konular, her biriniz için ihtimam gösterdiğiniz kadar sizi, hayatınızda Peygamberimize (sas) yaklaştıracak, ulaştıracak, O’nunla birlikte olmanızı sağlayacak önemli bilgilerdir.

“Ey Resulüm! İman edenlere de ki: Eğer Allah’ı gerçekten seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.’’

Al-i İmran Suresi, 31

Efendimiz (sas) buyuruyor: “Beni anne ve babanızdan, evladınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsınız.’’ (Buhari, İman 8)

Allah (cc)’a yürüyenlere, Allah ve Resulü’nde tek yürek olup vahdet binasını inşa edenlere, Allah (cc) için sevene ve sevilene, sevgiyi dağıtan bütün mü’minlere, hasıl-ı kelam oluş için varışa koşan tüm kardeşlerimize Rabbim yardım etsin, selam ve dua olsun.

“(Ey Peygamber) De ki: Ben de yalnızca sizin gibi ölümlü bir insanım. Bana ilahınız tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse O’na yönelin ve O’ndan af dileyin.’’

Fussilet Suresi, 6

“İşte bu yüzden (Ey Peygamber), Biz seni bütün insanlığa, sadece bir rahmet olarak gönderdik.’’

Enbiya Suresi, 107

Biz insanlar, iman etmek zorunda olduğumuz ilahi mesajlarını, öğüt ve hikmetlerini, ayetlerini bunların hepsini içine alan kitaplarını, yine bize gönderdiği, içimizden bizim gibi insan olan elçileri, resulleri, nebileri sayesinde tanıyor ve öğreniyoruz.

İşte iman ettiğimiz, bütün Müslümanların tek ve son kitabı olan Kur’an-ı Kerim, bizim son Peygamberimiz olan Hz. Muhammed (sas) Efendimize gönderilmiştir.

Biz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas)’i bize gönderilen son kitabımız Kur’an-ı Kerim’den tanıyor, anlıyor ve O’nunla aynı zamanı, aynı hayatı yani Kur’an’ı yaşamaya çalışıyoruz.

Peygamberi tanımanın sevmenin O’nun (sas) izinden gitmenin, O’nun (sas) hayatını öğrenmenin tek yolu; Kur’an’ı bilmek, tanımak ve yaşamaktır.

Kur’an’sız İslam, Kur’an’sız Peygamber, Peygambersiz hayat susuz hayattır. Hayata anlam katan Peygamberimizin (sas) hayatı olan Kur’an’dır. Kur’ansız hayat anlamsızdır. Hz. Aişe (ra) annemiz öyle söyler; “O’nun (sas) hayatı Kur’an’dı.’’

O’nunla (sas) yaşa ki, senin de hayatın Kur’an olsun!